Peticijos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2017-08-31)

Reikalaujame skaidraus finansinio audito už 2014 m., 2015 m., 2016 m. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje

Gerbiami Vilniaus Pilaitės bendruomenės, Vilniaus miesto, visi Lietuvos piliečiai,

Lietuvos švietimo sistemoje klesti neskaidri finansinė veikla, korupciniai ryšiai pradedant mokyklose, savivaldybių Švietimo skyriuose ir nusitęsiant gijoms iki  ŠMM biurokratų, ŠMM pavaldžių institucijų darbuotojų artimų ryšių su mokyklų kelis dešimtmečius dirbančiais senaisiais  direktoriais, kurių dengiama akivaizdžiai neskaidri finansinė veikla, savivaliavimas, psichologinis teroras: persekiojimas, spaudimas ir susidorojimas su kitaip mąstančiais, „nepaklusniiais“ mokytojais, reikalaujančiais skaidrumo, saugaus psichologinio klimato tiek darbuotojams, tiek mokiniams. Skaidriai ir atsakingai patikrinus bent vienos, nepasižyminčios atvirumu ir finansiniu skaidrumu, Lietuvos mokyklos finansinę veiklą, būtų padaryti pirmieji skaidrumo, atvirumo visuomenei žingsniai Lietuvos švietimo sistemoje. Mokytojai nebebijotų susidorojimo, gąsdinimo būti išmestiems iš darbo.

Pvz. straipsnis: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/05/17/news/apie-patycias-ir-skaidruma-prabilusi-pedagoge-isivele-i-tikra-kara-1192966/ 

Reikalaujame, kad nors Lryto.lt straipsnyje minėtoje   Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje būtų atliktas rimtas, skaidrus, nepriklausomas finansinis auditas už 2014, 2015, 2016 kalendorinius metus, patikrinant ir viešai paskelbiant įdarbintų tiek pedagoginių, tiek aptarnaujančio personalo sąrašus pagal atlyginimų išmokėjimo tabelius, direktoriaus įsakymus dėl priedų  prie atlyginimų paskirstymą darbuotojams; visų pirkimų apklausų dokumentus ir visus pirkinius, nustatant, ar realios pirkinių kainos; įvairių paslaugų teikimo mokyklai pirkimų dokumentus; tiekėjų pasirinkimo pagrįstumą; maitinimo paslaugas teikiančios įmonės veiklos skaidrumą (kasos aparato parodymus mokiniams perkant maistą - aptarnauja virš tūkstančio dviejų šimtų mokinių), mokyklos patalpų (sporto salių, aktų salės, kabinetų nuomos pajamas, jų panaudojimą; tarptautinių projektų finansavimo skaidrų ir teisingą panaudojimą, komandiruočių teisingą išmokėjimą darbuotojams; sergančių mokytojų, kitų darbuotojų pavadavimų teisingą apmokėjimą; gyventojų pervestų 2% pajamų panaudojimą.

Tada  galėtume paneigti kilusias abejones dėl šioje PETICIJOJE išreikštų įtarimų visai Lietuvos švietimo sistemai.

Kadangi Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija yra didžiausia pagal mokinių skaičių Lietuvoje ir pastovus direktoriaus, jo aplinkos pavaduotojų teigimas, kad visada trūksta pinigų mokiniams tualetiniam popieriui, muilui, popieriniams ar kitokiems rankšluosčiams, taip pat net kopijų  - pamokoms  trūkstamai padalomajai medžiagai, popieriui, manome, kad tokie „trūkumai“ yra tik neskaidrios finansinės veiklos padariniai. 

Tokie dalykai dedasi daugelyje Lietuvos moklyklų, todėl prašome atlikti nors pačios turtingiausios Lietuvos mokyklos 3-jų metų finansinį auditą, kad galėtume paneigti arba patvirtinti šioje peticijoje įvardintus galimus finansinius sukčiavimus.

Lietuvos švietimo sistemoje negali būti slepiama nusikalstama veikla, dokumentų klastojimas, nesveika psihologinė aplinka, psihologinis spaudimas mokytojams, prabilusiems apie problemas mokyklose, kur privalome ugdyti vaikus dorais ir atsakingais  Lietuvos piliečius, kurie jau 8-ose klasėse pareiškia norą emigruoti iš Lietuvos.


Autorius:Genė Remeikienė
Adresatas:Lietuvos Respublikos seimas, Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė
Kategorija:Švietimas
Geo-taikytinumas:Lietuva
Sukurta:2017-06-08
Galioja iki:2017-08-31

Pasirašyti galite čia:

Pvz.: V.Pavardenis
Nebus skelbiamas viešai
Saugos kodas
pakartokite paveikslėlyje matomą saugos kodą