Raginame panaikinti apribojimus mokiniams mokytis savarankiškai

LR švietimo įstatymo 27 str. 2 dalyje nurodyta, kad mokiniai gali rinktis mokymosi formą: „Mokiniui suteikiama galimybė pagal gebėjimus ir polinkius rinktis švietimo programas, skirtingus jų variantus, švietimo programų modulius, dalykų kursų programas. Mokinys taip pat renkasi švietimo programą vykdančią mokyklą, kitą švietimo teikėją, mokymosi formą.“ Tačiau mokinių teisė rinktis savarankišką mokymąsi yra apribota ŠMM ministro įsakymu Nr. V-1049. Prašome šiuos apribojimus panaikinti.


Savarankiško mokymosi privalumai:
-    Mokymąsi galima individualizuoti pagal mokinio gebėjimus ir polinkius.
-    Ugdoma asmeninė atsakomybė ir gebėjimas savarankiškai planuoti laiką bei pasiekti išsikeltus tikslus. Mokinys pasiruošia savarankiškam gyvenimui ir mokymuisi visą gyvenimą.
-    Atsiveria didesnės galimybės mokinio pomėgiams plėtoti ir dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje, kitoje socialinėje veikloje.
-    Užtikrinama psichologiškai saugi aplinka, palaikomi glaudesni ryšiai su šeima ir kitais mokiniui artimais asmenimis.


Autorius:Algimantas Kavaliauskas
Adresatas:Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Kategorija:Švietimas
Geo-taikytinumas:Lietuva
Sukurta:2016-01-24

Pasirašyti galite čia:

Pvz.: V.Pavardenis
Nebus skelbiamas viešai
Saugos kodas
pakartokite paveikslėlyje matomą saugos kodą