Peticijos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2013-12-31)

Mes už viso pasaulio normalių žmonių teisę gyventi be seksualinių mažumų vykdomos agresyvios propagandos. Mes esame už pasaulio išlikimą!

 

Lietuva apgynė savo laisvę ir tapo nepriklausoma nuo Rusijos.

 

Vos tik tapome laisvi, pas mus atvyko Dž. Sorošas. Rodos su gražiais tikslais, tačiau po gražūs tikslai buvo tik maskuotė visos bjaurasties, kurį jis neša visam pasauliui. Lietuvoje įkurtas Atviros Lietuvos fondas, prikurta daugybė dukterinių kompanijų, įvairių visuomeninių organizacijų, kurių veikla yra nukreipta tenkinti Dž. Sorošo užgaidų. Tarp tokių organizacijų yra ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Pasidomėjus internete apie visas organizacijas, kurių būstinė Vilniuje yra Didžioji gatvė 5, suprasime, jog visos organizacijos, kurios įregistruotos tuo adresu yra Sorošo pakalikės.

„…Jeigu būtų mano valia, aš sukurčiau griežtai kontroliuojamą platinimo tinklą, kad daugumą narkotikų, išskyrus pačius pavojingiausius, tokius, kaip krekas, būtų galima įsigyti teisėtai. Aš palaikyčiau kainas pakankamai žemas, kad būtų sužlugdyta (neteisėta) prekyba narkotikais. Pasiekęs šį tikslą, aš pradėčiau kainas kelti, panašiai kaip akcizo mokestį cigaretėms, tačiau daryčiau išimtį registruotiems narkomanams, kad nebūtų skatinamas nusikalstamumas. Dalį pajamų aš panaudočiau prevencijai ir gydymui. Aš puoselėčiau visuomenėje panieką narkotikams.“ – tai Dž. Sorošo posakis apie narkotikus.

 

Tačiau vien tuo Sorošo veikla neapsiriboja. Įvairios jo ar jo fondų prikurtos organizacijos pradeda spekuliuoti seksualinių mažumų teisėmis ir vykdyti agresyvią politiką. Jos išsireikalavo, kad jų seksualiniai iškrypimai ir gyvenimo būdas pagal tuos iškrypimus būtų laikomas jų gyvenimo norma, o ne psichinė liga.

Lietuva 2004 metų gegužės 1 d įstojo į Europos Sąjungą.

Buvome suklaidinti, manydami, jog ES yra humaniška sąjunga, kurios vėliavoje dominuoja dvylika Švenčiausios Mergelės Marijos vainiko žvaigždelių.

Per įvairias organizacijas, lobistinę veiklą ES įvyko vertybių perkainavimas. Šiuo metu mes matome, jog ES yra galingųjų pasaulio 300-tuko elito įrankis, siekiant vykdyti piktus pasaulio elito kėslus ir sunaikinti žmoniją.

Internetas tam yra ir duotas, kad būtų galima sužinoti informaciją. Mes žinome informaciją, jog pasaulio elito kėslai iki 2050 metų sunaikinti žmoniją, paliekant tik pusę milijardo gyventojų visoje žemėje.

Privalome būti budrūs ir dėti visas pastangas, kad to neįvyktų realiai, nors daugelis to plano dalykų jau vyksta ir dabar.

Viena iš plano dalių – gimstamumo reguliavimas. Tai turi vykti per seksualinių mažumų teisių eskalavimą, įvedant jog homoseksualūs santykiai yra gyvenimo norma, o heteroseksualumas tik išrinktųjų privilegija. Tai kas darosi dabar, jau yra baisu.

2013 metų liepos 27 d. įvykiai Vilniuje parodė, jog tai nėra išlaužta iš piršto ir ateina į Lietuvą, siekiant sunaikinti žmoniją.

LGL valdybos pirmininko V. Simonko pademonstruoti norai: leisti seksualinėms mažumoms tuoktis ir turėti vaikų – tai atvira ateities vizija, kuri veda pasaulį į pražūtį.

Savaime suprantama, jog savo vaikų jie niekada neturės. Būtent dėl to kartu į Lietuvą braunasi ir juvenalinė justicija, kuri bus terpė turėti gėjams ir kitoms seksualinėms mažumoms mūsų, normalių žmonių vaikus bei juos visaip tvirkinti. Tai taps gyvenimo norma.

Mes esame susirūpinę savo vaikų, anūkų ir proanūkių ateitimi ir nenorime kad jie patektų į seksualinių mažumų rankas. Todėl sieksime visomis įmanomomis priemonėmis  užkirsti kelią  šioms baisybėms!

Vienas iš tokių kelių yra visuomeninio judėjimo įkūrimas.

Šio būsimo judėjimo pagrindinis tikslas – kovoti prieš seksualinių mažumų vykdomą agresiją heteroseksualių žmonių atžvilgiu.

Homoseksualumas yra ne norma, o lytinis iškrypimas, toks pats kaip zoofilija, pedofilija ir visokia kitokia  .... folija, bei liga, panaši į alkoholizmą bei narkomaniją, tačiau gydoma net lengviau už alkoholizmą. Tai 2010 metais yra įrodyta JAV mokslininkų. Todėl negali būti norma tai, kas yra natūrali liga, nesvarbu ar įgimta, ar tapusi iš palaido gyvenimo būdo.

 

Ši peticija, tai  tik pirmas žingsnis savo teisių išsaugojimo link.

Pabaigai norime priminti vieną gražų įvykį.

 

2013 metų gegužės 22 d. Australijos Premjeras musulmonams pasakė, žemiau keletas citatų:

"Imigrantai, o ne australai turi adaptuotis... Galite tai priimti arba ne. Aš jau pavargau nuo šitos nacijos, kuri jaudinasi, kad mes skriaudžiame atskirus žmones ar jų kultūrą. Po teroro aktų Balyje mes patyrėme daugumos australų patriotizmo persitempimą".

 

"Daugeliu atvejų mes kalbame angliškai, o ne ispaniškai, ne libanietiškai, ne arabiškai, ne kinietiškai, ne japoniškai, ne rusiškai ir ne dar kokia nors kalba"

 

"Mūsų nacija vystėsi per du šimtmečius kovų, išbandymų ir pergalių, kurias patyrė milijonai vyrų ir moterų, troškusių laisvės!"

 

"Dauguma australų tiki Dievą. Tai ne koks nors kairiojo krikščioniško sparno politinis impulsas, bet faktas, kadangi krikščionys, vyrai ir moterys, sukūrė mūsų naciją ir tai aiškiai dokumentuota. Vadinasi, tai normalu - atvaizduoti tai ant mūsų mokyklų sienų. Jeigu Dievas jus įžeidžia, siūlau jums laikyti savo namais kitą pasaulio vietą, kadangi Dievas - tai dalis mūsų kultūros".

 

"Mes toleruosime jūsų tikėjimus ir neklausinėsime. Vienintelis dalykas, ko mes prašome - kad toleruotumėte mūsų tikėjimą ir gyventumėte harmonijoje bei taikiai mėgautumėtės ja drauge su mumis".

 

"Tai yra mūsų šalis, mūsų žemė ir mūsų gyvenimo būdas, ir mes suteikiame jums galimybę naudotis visu tuo. Bet jeigu jūs pradėjote skųstis, verkšlenti ir jums nepriimtini mūsų papročiai, mūsų vėliava, mūsų krikščioniškas tikėjimas ar mūsų gyvenimo būdas, tai aš visokeriopai remsiu jums suteikiamą dar vieną neatimamą teisę - teisę išvažiuoti".

 

"Jeigu jūs čionai jaučiatės nelaimingi - išvažiuokite. Mes nevertėme jūsų čia atvažiuoti. Jūs pasiprašėte pas mus, tad priimkite šalį, kuri priėmė jus."

 

Šitas žmogus tikrai galėtų tapti Pasaulio valdovu.

 

Nors mes esame tik paprasti žmonės, tą patį galime pasakyti ir seksualinėm mažumom.

 

„Mielieji seksualinių mažumų atstovai (LGBT), jeigu jums negerai gyventi Lietuvoje, jeigu jūs jaučiatės čia skriaudžiami, tuomet kelias jums atviras į visas keturias puses, kur tik geidžia jūsų širdis. Gyvename Europos sąjungoje ir visoje ES judėjimas yra laisvas. Daugelis mūsų tautiečių buvo priversti tapti ekonominiais emigrantais ir išvykti gyventi į kitas šalis. Niekas jums nedraudžia tapti seksualiniais emigrantais ir važiuoti gyventi ten, kur jus priims išskėstomis rankomis ir leis net tuoktis bei turėti vaikų. Jeigu jums nepatinka Lietuvą, važiuokite iš čia ir būkite laimingi, o mes norime gyventi normalų gyvenimą be jūsų trukdymų mums normaliai gyventi ir norime kad mūsų vaikai ir anūkai nematytų jūsų paradų ir jūsų aplamai.“

 

 

 

Šios peticijos iniciatorius  

Algirdas Jankauskas

Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos

blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus pirmininkas,

Seimo nario A.V. Patacko visuomeninis padėjėjas, LKDP narys

 

Visi pasirašiusieji po šia peticija žmonės pritaria  būsimo judėjimo įkūrimui už heteroseksualių žmonių teisių išsaugojimą ir prieš vykdomą agresyvią seksualinių mažumų kampaniją.

 


Autorius:Algirdas Jankauskas
Adresatas:Kreipimasis į visus geros valios žmones, kopija LGBT
Kategorija:Žmogaus teisės
Sukurta:2013-07-28
Galioja iki:2013-12-31

Pasirašyti galite čia:

Pvz.: V.Pavardenis
Nebus skelbiamas viešai
Saugos kodas
pakartokite paveikslėlyje matomą saugos kodą