DĖL SKULPTŪROS „KRANTINĖS ARKA“ PERKĖLIMO

Vilniaus miesto savivaldybės merui

Artūrui Zuokui

Konstitucijos pr. 3, LT-09601

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

Valdui Klimantavičiui

 

Mes, Vilniaus miesto piliečiai, kuriems rūpi viešosios Vilniaus erdvės ir demokratiškas  sprendimų priėmimas, kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybę, kad galų gale būtų priimtas sprendimas dėl skulptoriaus Vlado Urbanavičiaus kūrinio „Krantinės arka”, pastatyto tarp Karaliaus Mindaugo ir Žaliojo tiltų Neryje, perkėlimo į kitą vietą. Ši skulptūra, daugelio vilniečių pašaipiai vadinama „vamzdžiu“, nuo pat jos pastatymo visuomenėje kėlė nepasitenkinimą ir prieštaringus vertinimus dėl abejotinos meninės vertės ir išraiškos, medžiagų parinkimo, dėl derėjimo su aplinka ir kraštovaizdžiu bei dėl tinkamo miesto reprezentavimo.

Minėtą skulptūrą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintauto Palucko  2008 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 30-2481 (miestui tuomet vadovavo meras Juozas Imbrasas), buvo leista pastatyti viešajai įstaigai „Vilnius-Europos kultūros sostinė 2009“. Už šio kūrinio pastatymą ir viešo eksponavimo perdavimo teises minėtoji VšĮ autoriui Vladui Urbanavičiui sumokėjo beveik 100 tūkst. Lt, panaudodama mokesčių mokėtojų pinigus. Šio įsakymo 2 paragrafe aiškiai parašyta, kad skulptūrą leista eksponuoti tik iki 2010 metų.

Tačiau skulptūros eksponavimas Neries upėje 2010 m. nebuvo nutrauktas. Tuo metu Vilniaus miestui vadovavo meras Vilius Navickas, o tuometinis savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Milėnas 2010 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 30-169 skulptūrą su autoriaus turtinėmis teisėmis perėmė Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn (iš viešosios įstaigos „Vilnius-Europos kultūros sostinė 2009“). Šiame įsakyme nebeliko termino, iki kurio laiko skulptūra turi būti eksponuojama.

Skulptūra „Krantinės arka“ nuo pat pradžių visuomenei buvo pristatyta ir vertinama kaip „laikina“, t. y., kaip „meninis-socialinis projektas“. Viešai visada buvo aiškinama, kad šis „projektas“  siejamas tik su 2009 m. Europos kultūros sostinės renginiais. Jau praėjo 5 metai, tad skulptūra eksploatuojama 2 kartus ilgiau nei buvo planuota.

Kadangi skulptūra (projektas) buvo pastatyta laikinai, tik 2 metų laikotarpiui,  reikalaujame, kad Vilniaus miesto savivaldybė, kaip skulptūros ir autorinių teisių eksponuoti kūrinį savininkė, vykdytų įsipareigojimą dėl laikino skulptūros eksploatavimo. Siūlome skulptūrą „Krantinės arka“ išmontuoti ir parinkti jai tinkamesnę vietą.

Prašome šį kreipimąsi pripažinti peticija Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka. 


Autorius:Matas Niparavičius
Kategorija:Kita
Geo-taikytinumas:Lietuva
Sukurta:2014-07-09

Pasirašyti galite čia:

Pvz.: V.Pavardenis
Nebus skelbiamas viešai
Saugos kodas
pakartokite paveikslėlyje matomą saugos kodą